Inför resan

Svenska medborgare behöver ibland ha visering till annat land.
Viseringsfrihet för svenska medborgare kan ibland gälla under begränsad tid och vissa kategorier resande, som till exempel turister eller affärsmän. 
Den kan också vara beroende av biljett- och valutainnehav samt typ av pass. Bestämmelserna kan också plötsligt eller med kort varsel ändras utan att svenska myndigheter omedelbart underrättas härom. 

Kontakta därför ALLTID respektive lands ambassad/konsulat eller din resebyrå innan du reser utomlands.

Nedan hittar du länkar till webbplatser med mer information

Regeringskansliet (bra sida med viseringsinformation om alla länder)

Unitedstatesvisas.gov

Ambassader och konsulat

Migrationsverket.se  Här hittar du mer detaljerad information om viseringar, arbets- och uppehållstillstånd med mera. Här finns också blanketter och informationsblad på olika språk.